Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu
PÕHIKIRJALISED EESMÄRGID* Sõjas langenute, sõdivate poolte süül hukkunute, terrori ja massirepressioonide ohvrite ning vastupanuliikumisest osavõtnute ja nende haudade väljaselgitamine, säilitamine ja hooldamine, säilmete identifitseerimine ja nende ümbermatmine

* Poliitilise vägivalla tagajärjel hukkunute mälestuse jäädvustamine.

* Ajaloolise teabe kogumine kukkunute kohta, nende omaste väljaselgitamine.

* Eesti Vabadusristi kavaleride ja ohvitserkonna elusaatuse ning nende haudade väljaselgitamine ja hooldamine.

* Omaste ja asutuste nõustamine sõjahaudade hooldamist puudutavates küsimustes.

* Rahvusvaheline koostöö haudade otsimise, säilitamise ja hooldamise küsimustes.

* Välismaal asuvate EV kodanikest sõja- ja terroriohvrite kalmude otsimine, taastamine ja hooldamine.

* Ülalnimetatud eesmärkidega seotud selgitustöö ja väljaõpe.