Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit

Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit (ESHL) on eraõiguslik juriidiline isik, mis asutati Pärnu raekojas paljude organisatsioonide ja eraisikute poolt 21. augustil 1993. aastal kaitseministeeriumi juurde tulenevalt vajadusest suhelda teiste rahvusvaheliste sõjahaudade otsimise, taastamise ja hooldamisega tegelevate organisatsioonidega ning teiste samu eesmärke taotlevate riigiasutuste, ühiskondlike organisatsioonide ja eraisikutega. ESHL tegeleb oma põhikirjas üldkogu poolt seatud eesmärkide saavutamisega, millest olulisemad on sõdades (eelkõige Vabadussõda, I ja II maailmsasõda) langenute haudade väljaselgitamine, säilitamine ja hooldamine, hukkunute omaste väljaselgitamine, ajaloolise teabe kogumine ning hukkunute mälestuse jäädvustamine, samuti Eesti Vabadusristi kavaleride ja Eesti ohvitserkonna (1918-1940) saatuse ja nende matmispaikade väljaselgitamine ja korrastamine.